HOẠT ĐỘNG

Tặng nước rửa tay sát khuẩn tại địa phương để phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tặng nước rửa tay sát khuẩn tại địa phương để phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hưởng ứng theo các hoạt động “chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026” Đoàn thanh niên In bao bì Khatoco đã gửi tặng tại các điểm bầu cử phường Vĩnh Trường 20 chai nước rửa tay sát khuẩn, với mong muốn...

Đọc thêm