Danh mục Ninh Hòa

Bồn hoa Thanh niên

Hưởng ứng Tháng Thanh Niên và Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, BCH Đoàn Trung tâm Giống đà điểu Khatoco Ninh Hòa đã tổ chức chương trình 5S, cải tạo lại bồn hoa khu…