Công trình Đường hoa thanh niên

Công trình “Đường hoa thanh niên”

Chào mừng Đại hội đoàn thanh niên Trung tâm Giống đà điểu Khatoco Ninh Hòa nhiệm kỳ 2022-2024, tiến tới đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Tông công ty Khánh việt nhiệm kỳ 2022-2027, cũng như lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, BCH Chi đoàn thực hiện công trình thanh niên: đường hoa thanh niên

Ảnh
Ảnh