Danh mục Thức Ăn

Tết Trung Thu

Tết Trung Thu

Thành phần gồm CB-CNV và các cháu của CB-CNV từ năm 2008 đến nay; số lượng tham gia gồm 60 CB-CNV và 90 cháu; địa điểm tổ chức tại công viên Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Khatoco; các…