Về nguồn thăm khu tưởng niệm tàu không số C235 Ninh Vân

Thứ Bảy, 12 Th6 2021

Tham gia chương trình do đoàn cơ sở phân bổ

image

image