Về nguồn thăm khu tưởng niệm tàu không số C235 Ninh Vân

Tham gia chương trình do đoàn cơ sở phân bổ

image

image