Trang trí Tết Nguyên Đán

Thứ Sáu, 23 Th4 2021

Trang trí Tết âm lịch tại công ty, gồm hầu hết các đoàn viên tại các tổ chi đoàn

image

image

image

image