Trang trí cây thông noen tại đơn vị

Chi đoàn phối hợp cùng Công đoàn trang trí cây thông noel nhân dịp Noel năm 2020. Tổng kinh phí trang trí 2.380.000đ trong đó kinh phí của Chi đoàn 570.000đ

image