Tổ chức tập huấn, tuyên truyền phòng chống dịch Covid 19

Thứ Năm, 03 Th6 2021

Trước tình hình dịch Covid diễn biến phức tạp với tinh thần “Chung tay chống dịch”. Đoàn Thanh Niên Công ty Kinh Doanh Đà Điểu Cá Sấu Khatoco phối hợp với Công Đoàn tổ chức buổi tuyền truyền phòng chống dịch cho toàn bộ cán bộ công ty. Phổ biến những thông tin mới nhất, cơ bản nhất trong phòng chống dịch Covid 19, hướng dẫn nguyên tắc 5k, phương pháp rửa tay và đeo khẩu trang đúng cách, hướng dẫn cài đặt các phần mềm chống dịch và một số nội dung liên quan đến Corona Virus.

image

image

image

image

image