Tổ chức gặp mặt cựu quân nhân Công ty nhân ngày 22/12/2020

Thứ Hai, 07 Th6 2021

Tổ chức văn nghệ, gameshow, liên hoan cho lực lượng bộ đội xuất ngũ đang công tác tại Công ty

image

image