Thực hiện tiểu cảnh Tết 2021 & phối hợp tổ chức Tất niên Công ty

Thứ Hai, 07 Th6 2021

Tạo không khí vui tươi, sôi nổi dịp tổng kết cuối năm

image

image

image