Thực hiện chương trình phóng sự “Phát triển đoàn viên” của đài KTV Khánh Hòa

Thứ Bảy, 12 Th6 2021

Tổ chức phối hợp với Chi đoàn Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa thực hiện phóng sự “Phát triển đoàn viên” phát trên đài KTV Khánh Hòa với sự tham gia các quay clip hoạt động và phỏng vấn các bạn đoàn viên trong 2 chi đoàn.

image

image

image

image