Thăm quan tìm hiểu khu công nghiệp Trảng É

20 đoàn viên tham quan tìm hiểu khu công nghiệp Trảng É

image

image

image