Thăm quan tìm hiểu khu công nghiệp Trảng É

Thứ Bảy, 12 Th6 2021

20 đoàn viên tham quan tìm hiểu khu công nghiệp Trảng É

image

image

image