Tham quan KCN Trảng É

30 thanh niên tham quan KCN Trảng É, nơi hoạt động mới của Nhà máy trong tương lai và hỗ trợ vệ sinh, dọn dẹp một góc phế thải.

image

image