Tập luyện và trình diễn văn nghệ Lễ khai xuân 2021

Đoàn viên thanh niên tập luyện và trình diễn 01 tiết mục văn nghê và Tiết mục trống khai xuân

image

image

image