Tập luyện và biểu diễn văn nghệ Hội thi thanh lịch công sở 2021

Hội thi chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3

image

image