Tặng nước rửa tay sát khuẩn tại địa phương để phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thứ Bảy, 22 Th5 2021

Hưởng ứng theo các hoạt động “chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026” Đoàn thanh niên In bao bì Khatoco đã gửi tặng tại các điểm bầu cử phường Vĩnh Trường 20 chai nước rửa tay sát khuẩn, với mong muốn đồng hành cùng địa phương tổ chức tốt công tác bầu cử, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình tổ chức.

image