Sơn khu làm việc Văn phòng

Thứ Sáu, 23 Th4 2021

Ngày 26/03/2021 Chi đoàn tổ chức hoạt động quét sơn (tường và cửa) khu làm việc Văn phòng của Trung tâm Giống đà điểu Khatoco Quảng Nam. Hoạt động có đông đủ các bạn đoàn viên tham gia rất nhiệt tình, kết quả tạo cho cảnh quan khu Văn phòng sạch đẹp.

image

image

image

image

image