Ra quân 5S dọn kho tầng 3

Thứ Sáu, 23 Th4 2021

Chi đoàn Văn phòng ra quân 5S dọn kho tầng 3.

image

image

image

image