Ra quân 5S dọn kho tầng 3

Chi đoàn Văn phòng ra quân 5S dọn kho tầng 3.

image

image

image

image