Phối hợp quay phóng sự chuyên mục “Phát triển đoàn viên trong doanh nghiệp”

Đoàn cơ sở chủ trì, Chi đoàn Thuốc lá và In Bao bì phối hợp

image

image

image