Phối hợp quay phóng sự chuyên mục “Phát triển đoàn viên trong doanh nghiệp”

Thứ Bảy, 12 Th6 2021

Đoàn cơ sở chủ trì, Chi đoàn Thuốc lá và In Bao bì phối hợp

image

image

image