Phiên Chợ Xuân

Thứ Sáu, 23 Th4 2021

Tham gia bán sản phẩm công ty tại Phiên Chợ Xuân và Thanh Niên tỉnh Khánh Hòa, gồm có 5 đoàn viên tham gia

image

image

image

image

image

image