Nuôi cá chim trắng nước ngọt

Thứ Sáu, 23 Th4 2021

Nuôi thử nghiệm 3000 con cá chim nước ngọt nhằm tăng nguồn thu quỹ hoạt động

image

image

image

image