Hỗ trợ đo thân nhiệt cho CBNV VP Tổng công ty

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Chi đoàn VP TCT phối hợp cùng với Phòng HCNS TCT tổ chức đo thân nhiệt cho CBNV tại VP TCT hằng ngày vào mỗi buổi sáng và chiều trước khi vào công ty làm việc, đồng thời đăng ký cho VP TCT thành điểm check-in Bluzone

image

image

image

image

image